3 сильных молитвы святому Димитрию Угличскому и Московскому

4/5 - (8 голосов)

Оглавление:


Молитва благоверному царевичу Димитрию Угличскому о прозрении слепых очей

«О, пресла́вный и ди́вный в чудесе́х, красото́ му́чеников, страстоте́рпче кня́же царе́вичу Дими́трие! Ско́ро предста́ни Небе́сному Царю́ и му́ченическия твоя́ ру́це о на́с, гре́шных, моле́бне к Нему́ простри́, я́ко име́яй дерзнове́ние ве́лие. Сохрани́ же твои́ми моли́твами гра́д се́й и вся́ гра́ды и ве́си правосла́вныя, и святе́йшия патриа́рхи и преосвяще́нныя митрополи́ты, архиепи́скопы и епи́скопы, и ве́сь свяще́нный чи́н церко́вный, и вся́ правосла́вныя христиа́ны; все́х на́с приими́ в твое́ заступле́ние, от все́х бе́д и зо́л избавля́я и от наше́ствия ви́димых и неви́димых, борю́щих на́с враго́в, свобожда́я, и те́х вся́к наве́т и злохи́трство погубля́я и отгоня́я; та́же прегреше́ний на́ших проще́ние испроси́ и в ве́к бу́дущий Небе́снаго Ца́рствия на́с сподо́би и спасе́нных Бо́гу предста́ви, благода́тию и человеколю́бием Го́спода и Спа́са на́шего Иису́са Христа́, Ему́ же че́сть и поклоне́ние подоба́ет, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.»

Молитва святому царевичу Димитрию Угличскому о покровительстве отечества

«О, святы́й му́чениче, благове́рный царе́вичу и кня́же Дими́трие! Я́ко а́гнец незло́бив от раба́ заколе́нный, венце́м ца́рским от Го́спода венча́лся еси́, и сы́н царе́в бы́в, му́ченик непобеди́м яви́лся еси́, и вме́сто земны́х и тле́нных на небеси́ нетле́нная восприя́л еси́. И ны́не предстоя́ в ра́дости Святе́й Тро́ице, посеща́й творя́щих ве́рно твою́ светоно́сную па́мять: соблюда́й оте́чествие твое́ и гра́д тво́й невреди́м, тому́ бо еси́ утвержде́ние; утверди́ правосла́вных жи́тельство в ми́ре глубо́це: междоусо́бную бра́нь укроти́, и вся́ поле́зная да́руй всегда́ лю́дем моли́твами твои́ми, да ве́рою и любо́вию вопие́м ти́: ра́дуйся, свя́те Дими́трие, ве́рных люде́й те́плый засту́пниче и прибе́жище и земли́ Росси́йския украше́ние. Ами́нь.»

Молитва благоверному Димитрию Угличскому о помощи

«О, вели́кий и ми́лостивый страстоте́рпче, царе́вичу кня́же Дими́трие! Услы́ши на́с, гре́шных, моле́ние со усе́рдием тебе́ принося́щих, и помози́ на́м в жи́зни се́й, от грехо́в и скорбе́й избавля́я, и в бу́дущем ве́це бу́ди помо́щник и засту́пник, от муче́ний а́довых свобожда́я и сподобля́я ку́пно с тобо́ю покланя́тися и воспева́ти Всесвяту́ю Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.»


Сохранить молитвы в социальных сетях:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *