икона Варлааму Хутынскому

2 молитвы преподобному Варлааму Хутынскому

3.9/5 - (15 голосов)

Оглавление:


Молитва преподобному Варлааму Хутынскому о защите от скорбей, бед и напастей

«О преподо́бне и Богоно́сне о́тче наш Варлаа́ме! Услы́ши нас моля́щихся тебе́ и бу́ди нам помо́щник в ско́рбех на́ших, и изба́ви нас от напа́стей, за мно́жество прегреше́ний находя́щих на ны; умоли́, уго́дниче Христо́в! Всеблага́го Бо́га дарова́ти нам оставле́ние всех от ю́ности на́шея до настоя́щаго дне и часа́, де́лом, сло́вом, помышле́нием и все́ми чу́вствы соде́янных на́ми согреше́ний, исхода́тайствуй нам невозбра́нный вход в Небе́сное Ца́рствие, да прославля́ем непреста́нно сла́вимую от А́нгел Всесвяту́ю Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха и твое́ ми́лостивное предста́тельство в безконе́чныя ве́ки. Ами́нь!»

Молитва святому Варлааму Хутынскому о защите от бесовских нападений и страхований

«О свяще́нная главо́, преподо́бне и преблаже́нне о́тче наш Варлаа́ме вели́кий! не забу́ди нас рабо́в твои́х, но помина́й нас всегда́ во святы́х и благоприя́тных моли́твах к Бо́гу, я́ко име́я к Нему́ дерзнове́ние и не премолчи́ моли́тися о нас ве́рою и любо́вию чту́щих тя. Тебе́ бо даде́ся благода́ть моли́тися о нас; не мним бо тя ме́ртва бы́ти, и по сме́рти у́бо ду́хом твои́м не отступа́й от нас, но сохраня́й нас от стрел вра́жиих и вся́кия пре́лести бесо́вския и ко́зней диа́вольских. Па́стырю наш до́брый и свети́ло Росси́йское! се о́браз твой пред очи́ма на́шими предстаи́т всегда́: свята́я же твоя́ душа́ со безпло́тными Небе́сными ли́ки у Престо́ла Вседержи́теля предстои́т веселя́щися. Тебе́ припа́даем, о́тче святы́й Варлаа́ме, и со слеза́ми мо́лимся: моли́ Всеси́льнаго Бо́га о нас и о по́льзе душ на́ших, испроси́ нам вре́мя покая́ния и невозбра́нно пройти́ от всех возду́шных князе́й и изба́витися ве́чныя му́ки, и Ца́рствия Христо́ва прича́стниками бы́ти, да спасе́ни тобо́ю, просла́вим Го́спода на́шего Иису́са Христа́ со безнача́льным Его́ Отце́м и пресвяты́м Ду́хом ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.»


Сохранить молитвы в социальных сетях:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *