Иоанн Кассиан Римлянин

2 молитвы преподобному Иоанну Кассиану Римлянину

5/5 - (1 голос)

Молитва преподобному Кассиану Римлянину

«Богоблаже́нне и приснопа́мятне о́тче наш Кассиа́не! От ю́ности возлюби́в па́че всего́ Христа́, земна́я и вре́менная презре́л еси́, и, ангелоподо́бным житие́м твои́м ду́шу и те́ло от страсте́й очи́стив, безстра́стия сокро́вище стяжа́л еси́, и, Боже́ственными дара́ми обогати́вся, зако́ны Богому́дрые в наказа́ние и исправле́ние и́ноком написа́л еси́, и усе́рдный де́латель в вертогра́де Христо́ве яви́лся еси́, сам творя́ и ины́х сло́вом и де́лом науча́я, сугу́бое восприя́л еси́ воздая́ние от Бо́га. Ему́же с чинонача́лии А́нгельскими предстоя́, при́зри на нас, обурева́емых жите́йских попече́ний волна́ми, и помози́ нам, да не увлече́т нас бу́ря страсте́й на́ших в бе́здну грехо́вную. Услы́ши нас, гре́шных, святу́ю па́мять твою́ ублажа́ющих, и моли́ся Христу́ Бо́гу о нас, немощны́х, мгло́ю уны́ния омрача́емых и малоду́шием неду́гующих, да Боже́ственною благода́тию свое́ю просвети́т омраче́ние ума́ на́шего и укрепи́т нас на пути́ спасе́ния, и́мже пра́во ходя́ще, вни́дем в Живо́т ве́чный. Виждь, о́тче святы́й, не́мощь на́шу душе́вную, серде́чное озлобле́ние и неду́ги теле́сныя, одержа́щие нас по грехо́м на́шим; виждь, я́ко благи́ми де́лы обнища́хом зело́, виждь и ми́лостива сотвори́ к нам Человеколю́бца Бо́га моли́твами твои́ми, да не возда́ст нам по дело́м на́шим, но да яви́т над на́ми непобеди́мое Свое́ человеколю́бие и милосе́рдие и да́рует нам проще́ние прегреше́ний на́ших. Ты, подви́жник быв и учи́тель и́ноческому житию́, моли́ Подвигополо́жника Христа́, да и нас, немощны́х, укрепи́т благода́тию Свое́ю в по́двигах воздержа́ния, поще́ния, моли́твы, целому́дрия и самоотверже́ния. Тебе́ даде́ся благода́ть плода́ми присноживо́тнаго уче́ния твоего́ насыща́ти и услажда́ти сердца́ рачи́телей благоче́стия, помози́ и нам предста́тельством твои́м терпели́вно и ра́достно восприя́ти и нести́ благо́е и́го Христо́во и до́бре подвиза́тися в исправле́нии и обновле́нии жития́ на́шего. О всеблаже́нне о́тче наш Кассиа́не, чудотво́рней ико́не твое́й покланя́ющеся и свято́е и́мя твое́ в по́мощь призыва́юще, мо́лим тя, я́ко хода́тая и засту́пника на́шего: моли́ Го́спода Бо́га, Спаси́теля ми́ра, да сохрани́т первопресто́льный град сей и святу́ю оби́тель сию́ от вся́кия беды́ и напа́сти, от враго́в ви́димых и неви́димых, да да́рует нам благостоя́ние с преспе́янием в Правосла́вной ве́ре и благоче́стии, земле́ плодоно́сие и изоби́лие, и нас всех, недосто́йных, изба́ви моли́твами твои́ми от належа́щия нам ско́рби и ну́жды. Испроси́ у великодарови́таго Го́спода исполне́ние вся́каго блага́го проше́ния и всего́, я́же к животу́ вре́менному и ве́чному поле́знаго, благода́тию и человеколю́бием Го́спода на́шего Иису́са Христа́, Ему́же подоба́ет сла́ва, честь и поклоне́ние во ве́ки веко́в. Ами́нь.»

Молитва святому иеромонаху Кассиану Римлянину иная

«О, Богоблаже́нне и приснопа́мятне о́тче наш Кассиа́не! Боже́ственных А́нгелов сожи́телю, понесы́й тяготу́ дневну́ю, в нищете́ пожи́вый, Боже́ственными дара́ми обогати́выйся! Ты ны́не с преподо́бных собо́ры водворя́яся, с пра́ведных ли́ки веселя́ся, помяни́ нас, доброде́тельное твое́ житие́ похваля́ющих, и не оста́ви нас безпо́мощны. При́зри на на́ше житие́, волну́емое жите́йскими обурева́нии, да не потопи́т нас грехо́вная бу́ря, ниже́ да пожре́т нас па́губнаго отча́яния глубина́. Услы́ши моли́тву нас гре́шных, моля́щихся, и не пре́зри моле́ния нас немощны́х, уловля́емых диа́вольскими се́тьми, всю́ду злы́ми угнета́емых, вся́каго бла́га лиша́емых, уны́нием омрача́емых и малоду́шием одержи́мых. Виждь, свя́те, я́ко смири́ся в персть душа́ на́ша, и враго́м ненави́дящим нас бы́хом в пора́дование, лука́выми де́лы умерщвля́еми весь день, заблуди́хом бо вои́стину, я́ко о́вцы не иму́щия па́стыря. Ты твои́ми богоприя́тными моли́твами ми́лостива сотвори́ нам Еди́наго Человеколю́бца Бо́га, да не возда́ст нам по злым дело́м на́шим и по нечистоте́ серде́ц на́ших, но да предваря́т ны благи́я Его́ щедро́ты, в ми́ре, единоду́шии и благоче́стии утвержда́юще живо́т наш. Мы, о Богоблаже́нне, на тя по Бо́зе упова́ем, тобо́ю хва́лимся, твое́ свято́е и́мя на по́мощь призыва́ем и, к твоему́ чудотво́рному о́бразу недосто́йнии припа́дающе, тя мо́лим. Моли́, о́тче наш Кассиа́не, Христа́ Бо́га, да, изба́вльшеся от злых на́ших, с тобо́ю ве́чных благ сподо́бимся, благода́тию и щедро́тами Го́спода на́шего Иису́са Христа́, су́ща Благослове́нна со Безнача́льным Его́ Отце́м и с Пресвяты́м Ду́хом во ве́ки веко́в. Ами́нь.»

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *